Aanleiding

Belangrijke Bijbelse kernbegrippen uitleggen op het niveau van kinderen is geen eenvoudige opdracht voor opvoeders. Om hen daarbij te helpen, hebben het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) en de Erdee Media Groep – in samenwerking met verschillende andere (jongeren) organisaties – de handen in elkaar geslagen voor het project het ABC van het geloof.

Doelstelling

Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan kinderen door te geven. We hopen dat zij hierdoor de betekenis voor hun eigen leven gaan zien.

Doelgroep en setting

ABC voor kinderen is gemaakt voor kinderen van ongeveer 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van de basisschool). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat kinderen de website samen met hun ouder(s), leerkracht of jeugdwerker gebruiken. De website kan ingezet worden binnen het gezin, het kerkelijk jeugdwerk of op school.

Aanpak

We hebben de kernwoorden opgedeeld in drie onderdelen:

Wij geloven!
Kernwoorden uit de geloofsleer, zoals roeping en wedergeboorte

Wij doen!
Kernwoorden die te maken hebben met ons handelen n.a.v. de tien geboden

Wij belijden!
Kernwoorden die terugkomen in Bijbelteksten, zoals zonde en verlossing.

Elk kernwoord wordt op een vaste manier behandeld:

  1. Definitie: een korte omschrijving
  2. Een filmpje met uitleg van het kernwoord a.d.h.v. een geschiedenis uit de Bijbel
  3. Bijbelteksten en Heidelbergse Catechismus over het kernwoord
  4. Bijbelrooster voor zeven dagen (met voor iedere dag een vraag)
  5. Suggesties om te zingen
  6. Aanvullend kijkmateriaal
  7. Verwerkingsopdrachten

Partners

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de steun van verschillende mensen en organisaties. De audio-bestanden bij het Bijbelrooster zijn door Royal Jongbloed en de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) beschikbaar gesteld voor dit project.
STH Records heeft alle muziek beschikbaar gesteld voor de kindervariant van ABC van het geloof.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016 ABC VAN HET GELOOF