We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt zorgvuldig luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen.

Handreiking, materialen en toerusting toegespitst op deze tijd

ABC voor kinderen heeft geprobeerd, in samenwerking met ds. P.D.J. Buijs, Bijbelse lijnen te schetsen voor deze tijd. Daarnaast is er specifiek voor opvoeders ook een ‘kindervariant’ ontwikkeld met handreikingen voor gespreksvragen, gebed, muziek en verwerking.

Zie hier de mailing aan jongeren
Zie hier de mailing aan opvoeders (kindervariant)
Hoe moeten we de crisis als gevolg van het coronavirus Bijbels zien?

In de mailing aan opvoeders wordt verwezen naar een verwerking, die hier ook als losse verwerking te downloaden is. U kunt deze verwerking gebruiken om met kinderen in gesprek te gaan over het coronavirus en wat we vanuit de Bijbel hierover kunnen leren.

Van deze verwerking is ook een aangepaste variant beschikbaar, waarbij als doelgroep gedacht is aan niet-kerkelijk kinderen. In deze variant wordt meer uitgelegd. Ook zijn de Bijbelteksten waarnaar wordt verwezen in de tekst toegevoegd.

Ook heeft ABC voor kinderen een format ontwikkeld om op gezinsniveau de ‘kernwoorden’ te bespreken.

Zie hier de mailing aan opvoeders rondom kernwoord ‘Hoop’

Rouw en verdriet

Vanuit ABC voor kinderen doen we een handreiking om met kinderen (en jongeren) in gesprek te gaan over rouw en verdriet. Voor diverse doelgroepen is er materiaal ontwikkeld:

• Voor opvoeders is er een ‘kindervariant’ met een filmpje over verlies en verdriet, inclusief gespreksvragen, een Bijbelleesrooster om dieper op het thema in te gaan en diverse creatieve verwerkingen zoals het maken van een knuffelkussen en ‘tranen verzamelen’. Klik hier voor de kindervariant

• Voor jongeren vertelt Bert Troost, die zelf een zoontje en een schoonzoon verloor, vanuit eigen ervaring. Wat gebeurt er met je als je iemand verliest van wie je houdt? Welke emoties kun je dan ervaren en hoe ga je daarmee om? Maar vooral: wie is God in Jezus Christus, juist ook in zulke omstandigheden? Ook voor jongeren zijn er diverse Bijbelse en creatieve verwerkingen en een Bijbelleesrooster met vragen over het thema. Ouders, opvoeders, docenten en ambtsdragers kunnen thuis, via catechese of onderwijs dit materiaal ook gebruiken. Klik hier voor de jongerenvariant

• Voor ambtsdragers en opvoeders zijn er twee verdiepende artikelen geschreven. Daarin wordt verwoord hoe een rouwproces bij kinderen en bij jongeren verloopt, wat u in het algemeen of ambtelijk kan betekenen middels (pastorale) zorg en worden suggesties voor boeken, websites en artikelen over dit onderwerp gegeven. Ook is er een rouwprotocol uitgewerkt voor ambtsdragers en leidinggevenden. Dit protocol wil helpen de juiste stappen te nemen met betrekking tot het proces van zorg en medeleven. Al deze informatie is te vinden op www.kerkengezin.online.

Misschien heeft u nog niet van dichtbij te maken met zorgvolle omstandigheden. Toch is het goed om ook dan u te verdiepen in het materiaal om zo voorbereid te zijn mocht dat nodig blijken.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF