Aanleiding

Belangrijke Bijbelse kernbegrippen uitleggen op het niveau van kinderen is geen eenvoudige opdracht voor opvoeders. Om hen daarbij te helpen, hebben het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) en de Erdee Media Groep – in samenwerking met verschillende andere (jongeren) organisaties – de handen in elkaar geslagen voor het project het ABC van het geloof.

Doelstelling

Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan kinderen door te geven. We hopen dat zij hierdoor de betekenis voor hun eigen leven gaan zien.

Doelgroep en setting

ABC voor kinderen is gemaakt voor kinderen van ongeveer 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van de basisschool). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat kinderen de website samen met hun ouder(s), leerkracht of jeugdwerker gebruiken. De website kan ingezet worden binnen het gezin, het kerkelijk jeugdwerk of op school.

Aanpak

We hebben de kernwoorden opgedeeld in drie onderdelen:

Wij geloven!
Kernwoorden uit de geloofsleer, zoals roeping en wedergeboorte

Wij doen!
Kernwoorden die te maken hebben met ons handelen n.a.v. de tien geboden

Wij belijden!
Kernwoorden die terugkomen in Bijbelteksten, zoals zonde en verlossing.

Elk kernwoord wordt op een vaste manier behandeld:

  1. Definitie: een korte omschrijving
  2. Een filmpje met uitleg van het kernwoord a.d.h.v. een geschiedenis uit de Bijbel
  3. Bijbelteksten en Heidelbergse Catechismus over het kernwoord
  4. Bijbelrooster voor zeven dagen (met voor iedere dag een vraag)
  5. Suggesties om te zingen
  6. Aanvullend kijkmateriaal
  7. Verwerkingsopdrachten

Overzicht kernwoorden

Hieronder is een overzicht te vinden van de kernwoorden op deze site en de Bijbelgedeelten die bij de uitleg ervan gebruikt zijn. U kunt het materiaal op de site gebruiken als u met de kinderen in gesprek wilt over een bepaald kernwoord of thema. Maar het is ook mogelijk om deze site te gebruiken als een bepaald Bijbelgedeelte aan de orde komt, in het gezin, in de klas of op zondagsschool of jeugdclub. Dit overzicht kan daarbij behulpzaam zijn.

Partners

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de steun van verschillende mensen en organisaties. De audio-bestanden bij het Bijbelrooster zijn door Royal Jongbloed en de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) beschikbaar gesteld voor dit project.
STH Records heeft alle muziek beschikbaar gesteld voor de kindervariant van ABC van het geloof.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF